Tuotteet

enemmän bioenergiaa - vähemmän kasvihuonekaasuja

Koti
Tuotteet
Tuotteet
Asiakkaamme
Kuvia
Palaute
In English
Kaavio
Uutiset
 


Entimos-voimalaitos

polttoainevaihtoehtoja mm:
  • uusiutuva biomassa, esimerkiksi metsähake, sahaustähteet
  • lajiteltu, palamiskelpoinen yhdyskuntajäte
CHP -voimalaitos (Combinated Heat and Power, yhdistettyä lämmön ja sähkön tuotantoa)
sopivin tehoalue: 1-7 megawattia polttoainetehoa
sähkön osuus tuotetusta energiamäärästä n. 30 prosenttia
laitoksen modulaarisuuden ansiosta investointi voidaan tehdä vaiheittain
Entimos tarjoaa koko järjestelmän valmiina ja tuotantoon testattuna

Entimos-järjestelmän kilpailukykyä

investoinnin koko kohtuullinen, rahoitusriskit hallittavissa
yksikkökoko kohtuullinen, hajautettu sähköntuotanto mahdollista kilpailukykyisin hinnoin
polttoaineen keräysalue suppea, kuljetusmatkat lyhyet
sähkön ja lämmön yhteistuotantoa
uusiutuvat biopolttoaineet
korkea automaatiotaso, miehittämätön laitos
korkea kokonaishyötysuhde
pitkät huipun käyttöajat, mahdollisuudet optimimitoitukseen
sähkön suuri osuus tuotetusta energiasta
lyhyet takaisinmaksuajat, investointi ei herkkä kustannusmuutoksille
laaja polttoainevalikoima, väljät laatuvaatimukset
hyvä palamisen hallita, vähäiset ympäristöpäästöt, ei kasvihuonekaasuja, ei pienhiukkaspäästöjä

Entimos-kaasugeneraattorin tekniikkaa

omaperäistä kaksoiskaasutustekniikkaa, vasta- ja myötävirtakaasutus yhdistetty samaan prosessiin
omaperäinen polttoaineen syöttöjärjestelmä
omaperäinen arinajärjestelmä
omaperäinen tuhkanpoistojärjestelmä
omaperäiset turvallisuusratkaisut – kaasugeneraattorissa vesi joustoelementtinä
laaja säätöalue, tehokas säädettävyys
korkea kaasutuslämpötila (yli 1000 ºC), laadukas tuotekaasu, vähäiset ympäristöpäästöt
ilmajäähdytys
kaasugeneraattorista kehitetty selkeä konepajatuote

Entimos-järjestelmä tuottaa lähienergiaa

paikallista polttoaineen hankintaa
investoinnissa paikallisia alihankintoja